PRACOWNIK 0 ZŁ

DLA PRACODAWCÓW

PRACOWNIK ZA 0 ZŁ

UNIA EUROPERJSKA POKRYJE KOSZTY WYPŁATY DLA PRACOWNIKA PRZEZ 3 MIESIĄCE!

JAKIE FIRMY MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ?

Firma zatrudniająca uczestnika projektu musi być z województwa łódzkiego i z sektora MŚP Umowa na okres 6 miesięcy. Za okres 3 miesięcy Realizator projektu zwracał będzie Pracodawcy 100 % kosztów poniesionych na wynagrodzenie brutto wraz ze składkami, będące kosztem Pracodawcy z tytułu zatrudnienia Uczestnika Projektu w ramach zatrudnienia subsydiowanego (jednak nie więcej niż 3200,00 brutto/brutto). Po okresie zatrudnienia subsydiowanego 100% kosztów poniesionych na wynagrodzenie zatrudnionego Uczestnika Projektu pokrywać będzie Pracodawca przez min 3 miesiące

ZGŁOŚ SWOJĄ FIRMĘ DO PROJEKTU PRACOWNIK ZA 0 ZŁ!

DLA PRACOWNIKÓW

SPRAWDŹ OFERTĘ DLA PRACOWNIKÓW

Uczestnik projektu może zrobić szkolenie IRATA za 0 zł!

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego