Zapytaj o ofertę:
Wyślij e-mail:

Szkolenie wysokościowe - Dostęp budowlany

Kurs wysokościowy kierowany jest do wszystkich pracowników wykonujących prace, w których charakter wpisane jest ryzyko upadku z wysokości.

SWAT to idealne miejsce do przeprowadzenia kursów wysokościowych i zdobycia uprawnień budowlanych. Profesjonalna kadra instruktorska przygotowuje uczestników nie tylko merytorycznie, ale i praktycznie. Nasze szkolenia wysokościowe gwarantują zdobycie niezbędnych, praktycznych umiejętności do prac w nawet najmniej dostępnych miejscach. Jest to kluczem do zdobycia niezbędnych uprawnień wysokościowych. Osoby przeszkolone w naszym centrum są przygotowywane do wykonywania nawet najbardziej wymagających zadań w sposób sprawny, profesjonalny i przede wszystkim bezpieczny. Pracodawca wybierając nasze szkolenia do prac na wysokości inwestuje nie tylko w zdobycie niezbędnych zaświadczeń, ale również w fachowe przygotowanie swoich pracowników.

 

Do kogo kierowane są nasze kursy wysokościowe?

Nasze szkolenia dedykowane są do wszystkich osób wykonujących prace na wysokości, między innymi w branżach:

 • budownictwo,

 • dekarstwo,

 • elektroenergetyka,

 • gospodarka wodno-kanalizacyjna,

 • magazyny wysokiego składowania,

 • telekomunikacja,

 • telefonia komórkowa,

 • utrzymanie ruchu,

 • odśnieżanie dachów,

 • serwisy sprzątające,

 • rolnictwo,

 • logistyka magazynowa,

 • we wszystkich pozostałych zawodach, w których występuje konieczność szkoleń wysokościowych z uwagi ryzyko upadku z wysokości.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: działania na wysokościach rozumiane są jako wykonywanie prac na podwyższeniu 1 metra od powierzchni, na która może nastąpić upadek (par.105.1.). Dotyczy to również prac przy zagłębieniach, zbiornikach, włazach i studzienkach. Zatrudnieni pracownicy powinni mieć zapewnione bezpieczne warunki pracy, a ryzyko związane z upadkiem powinno zostać wyeliminowane lub zminimalizowane. Wszyscy wykonujący prace na podwyższeniach przekraczających 2 m i nie przygotowanych do pobytu ludzi powinni mieć zapewnione stosowanie adekwatnych środków ochrony indywidualnej (ŚOI) (par.110.1 w/w rozporządzenia).

Należy pamiętać o obowiązku przeszkolenia pracownika z zakresu doboru i prawidłowego użytkowania ŚOI. Spoczywa to na pracodawcy, który powinien zapewnić bezpieczne warunki pracy i dostępność szkoleń.

Z uwagi na różnorodność ŚOI i szerokie spektrum środowisk  (w jakich występuje konieczność zastosowania tych urządzeń), dobór adekwatnych rozwiązań bez specjalistycznego przeszkolenia może doprowadzić do fatalnych uchybień i wypadków.

 

Czas trwania kursu wysokościowego

Nasze szkolenia wysokościowe zapewniają także wiedzę z zakresu BHP. Realizujemy je w formie instruktaży stanowiskowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (z póź. zm.) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy są obligatoryjne dla wszystkich pracowników, wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, do których należy praca na wysokości w dostępie budowlanym.

Szkolenie to powinno być przeprowadzone przed dopuszczeniem do stanowiska pracy i odnawiane co 12 miesięcy.

Standardowo nasze szkolenia do prac na wysokości realizujemy w formie szkolenia jednodniowego, czas trwania: 8 godzin.

Jesteśmy również w stanie zapewnić kurs przygotowywany specjalnie dla klienta zarówno pod względem merytorycznym, zakresem materiału, jak i ustaloną datą. 

Zakres szkolenia wysokościowego BHP 

Ramowy program naszych kursów wysokościowych przygotowujemy według bieżących potrzeb zlecającego. Określamy zakres i środowisko wykonywanych prac, przez co jesteśmy w stanie zaproponować kompetentny zakres szkoleniowy.

W programie szkolenia BHP do prac na wysokości możemy zawrzeć m.in.:

 • przepisy prawne i BHP związane z wykonywaniem prac budowlanych na wysokości,

 • omówienie zasad bezpiecznej pracy na wysokości oraz występujących zagrożeń,

 • podstawowe normy wykorzystywane w pracy na wysokości,

 • organizację stanowiska roboczego,

 • kontrolę ŚOI przed użyciem,

 • zasady budowy stanowisk asekuracyjnych,

 • przygotowanie sprzętu do pracy,

 • omówienie wyposażenia osobistego,

 • naukę węzłów,

 • pracę w ograniczeniu, w podparciu, na słupach energetycznych, z zespołem łącząco-amortyzującym,

 • zejście do zbiorników, działanie ze statywami,

 • poruszanie się po dachach płaskich i stromych,

 • wspinanie i poruszanie się przy użyciu lonży Y z amortyzatorem,

 • pionowe i poziome stałe systemy asekuracji,

 • ewakuację z wysokości,

 • techniki auto ratownicze,

 • ratownictwo poszkodowanego.

Nasz kurs wysokościowy to przede wszystkim  praktyka

20% czasu szkolenia BHP do prac na wysokości to wykłady. Są one poświęcone zagadnieniom teoretycznym, mającym na celu zaznajomienie kursantów: z zagadnieniami prawa, z zakresu bezpieczeństwa pracy na wysokości, ze zwróceniem szczególnej uwagi na organizację, podział zadań, ocenę ryzyka oraz wymagania i uwarunkowania sprzętowe.

Dominującą część programu szkolenia wypełniają zajęcia praktyczne. Mają one na celu nauczenie, przećwiczenie i utrwalenie zdolności wykorzystywania istniejących systemów ochrony przed upadkiem.

Na terenie ośrodka do dyspozycji kursantów posiadamy duże zaplecze sprzętowe. Pozwala to na przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem dowolnego rodzaju zabezpieczeń przed upadkiem.

W ofercie mamy również do wyboru następujące kursy

Posiadamy także ciekawe szkolenia

Miejsce szkolenia do prac na wysokości

Zajęcia przeprowadzamy na terenie przygotowanego Centrum Szkoleniowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Elektronowej 5.

Na terenie naszego ośrodka, w sterylnych warunkach odizolowania od obowiązków służbowych, jesteśmy w stanie przećwiczyć niemal każdy scenariusz z zakresu prac na wysokościach.

Na życzenie klienta możemy przeprowadzić szkolenie na terenie siedziby zamawiającego, zakładu pracy, budowy, czy w innym wyznaczonym przez klienta miejscu. Jednak z uwagi na specyficzny charakter szkoleń wysokościowych, potencjalny obszar musi spełniać warunki szkoleniowe. Powinien zostać zweryfikowany i zatwierdzony (ewentualnie dodatkowo dozbrojony w przenośne instalacje). 

Termin i cena szkolenia wysokościowego

Termin szkolenia wysokościowego ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta. Zachęcamy również do zapoznania się z Kalendarzem Szkoleń, gdyż istnieje możliwość dołączenia do zakontraktowanych kursów.

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Zakres cenowy uzależniony jest od ilości osób, czasu trwania kursu do pracy na wysokości, jego tematyki oraz miejsca, gdzie ma się odbyć. Dla stałych klientów oraz zorganizowanych grup posiadamy atrakcyjne systemy rabatowe. W celu przedstawienia indywidualnej wyceny zapraszamy do kontaktu. Promocje sprawią, że cena kursu pracy na wysokości będzie znacznie niższa. 

Warunki uczestnictwa w kursie

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy spełniać następujące punkty:

 • ukończenie 18 lat,

 • dobra sprawność fizyczna,

 • brak przeciwwskazań medycznych do pracy na wysokości.

Zapewniamy:

 • doskonałe zaplecze dydaktyczne i sprzętowe, które jest podstawą przeprowadzenia dobrego szkolenia,

 • profesjonalne doradztwo technicznie,

 • certyfikat ukończenia kursu (uprawnienia do pracy na wysokości), 

 • fakturę VAT.