Zapytaj o ofertę:
Wyślij e-mail:

Szkolenie wysokościowe - Dostęp budowlany

Szkolenia w zakresie dostępu budowlanego, zwane również uprawnieniami wysokościowymi, kierowane są do wszystkich pracowników wykonujących prace, w których charakter wpisane jest ryzyko upadku z wysokości.

SWAT jest idealnym miejscem do przeprowadzenia szkoleń wysokościowych i zdobycia uprawnień budowlanych. Profesjonalna kadra instruktorska przygotowuje kursantów nie tylko merytorycznie, ale i praktycznie. Nasze kursy gwarantują zdobycie niezbędnych, praktycznych umiejętności do prac w nawet najmniej dostępnych miejscach, co jest kluczem zdobycia niezbędnych uprawnień wysokościowych. Osoby przeszkolone w naszym centrum są przygotowywane do wykonywania nawet najbardziej wymagających zadań w sposób sprawny, profesjonalny i przede wszystkim bezpieczny. Pracodawca wybierając nasze szkolenia inwestuje nie tylko w zdobycie niezbędnych zaświadczeń, ale również, w dobre, fachowe przygotowanie swoich pracowników.

Do kogo kierowane są nasze kursy wysokościowe?

Zgodnie ze 110 punktem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracownicy wykonujący prace na podwyższeniu 2 metrów od powierzchni, na która może nastąpić upadek, dotyczy to również prac przy zagłębieniach, zbiornikach, włazach i studzienkach, powinni być wyposażeni i należy zapewnić stosowanie adekwatnych środków ochrony indywidualnej (ŚOI).

Należy pamiętać o fakcie, iż obowiązek przeszkolenia pracownika z zakresu doboru i prawidłowego użytkowania SOI spoczywa na pracodawcy, który powinien zapewnić bezpieczne warunki pracy i dostępność szkoleń.

Z uwagi na różnorodność SOI i szerokie spektrum środowisk w jakich występuje konieczność zastosowania tych urządzeń dobór adekwatnych rozwiązań oraz prawidłowe ich użycie bez specjalistycznego przeszkolenia może doprowadzić do fatalnych pomyłek czy uchybień.

Nasze szkolenia dedykowane są do wszystkich pracowników wykonujących prace na wysokości w branżach tj.:

 • budownictwo
 • dekarstwo
 • elektroenergetyka
 • gospodarka wodno-kanalizacyjną
 • magazyny wysokiego składowania
 • telekomunikacja
 • telefonię komórkową
 • utrzymanie ruchu
 • odśnieżanie dachów
 • serwisy sprzątające
 • rolnictwo
 • magazynierzy
 • operatorzy maszyn sterowanych z kabin wyniesionych bądź posiadających możliwość wyniesienia
 • oraz we wszystkich pozostałych zawodach, w których występuje konieczność szkoleń wysokościowych z uwagi ryzyko upadku z wysokości

Czas trwania kursu

Nasze szkolenia BHP do prac na wysokości realizujemy w formie instruktaży stanowiskowych, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (z póź. zm.) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy są obligatoryjne dla wszystkich pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, do których należy praca na wysokości w dostępie budowlanym.

Szkolenie to powinno być przeprowadzone przed dopuszczeniem do stanowiska pracy i odnawiane co 12 m-cy.

Standardowo nasze szkolenia do prac na wysokości realizujemy w formie, szkolenia jednodniowego, czas trwania: 8 godzin

Jesteśmy również w stanie zapewnić szkolenie przygotowywane specjalnie dla klienta zarówno pod względem merytorycznym, zakresem materiału, jak i czasem trwania szkolenia.

Zakres szkolenia BHP do prac na wysokości

Ramowy program naszych kursów wysokościowych przygotowujemy według bieżących potrzeb zlecającego. Określamy zakres i środowisko wykonywanych prac przez co jesteśmy w stanie zaproponować kompetentny zakres szkoleniowy zgodnie z ramami i realiami wybranego modułu szkoleniowego.

W programie szkolenia BHP do prac na wysokości możemy zawrzeć m.in.:

 • przepisy prawne i BHP związane z wykonywaniem prac budowlanych na wysokości
 • omówienie zasad bezpiecznej pracy na wysokości oraz występujących zagrożeń
 • podstawowe normy wykorzystywane w pracy na wysokości
 • organizacja stanowiska roboczego
 • kontrola ŚOI przed użyciem
 • zasady budowy stanowisk asekuracyjnych
 • przygotowanie sprzętu do pracy
 • omówienie wyposażenia osobistego
 • nauka węzłów
 • praca w ograniczeniu
 • praca w podparciu,
 • praca na słupach energetycznych
 • praca z zespołem łącząco-amortyzującym
 • zejścia do zbiorników, praca ze statywami
 • poruszanie się po dachach płaskich i stromych
 • wspinanie i poruszanie się przy użyciu lonży Y z amortyzatorem
 • pionowe i poziome stałe systemy asekuracji
 • ewakuacja z wysokości
 • techniki auto ratownicze
 • ratownictwo poszkodowanego

Nasze kursy wysokościowe to przede wszystkim praktyka.

20 % czasu szkolenia BHP do prac na wysokości to wykłady poświęcone zagadnieniom teoretycznym mającymi na celu zaznajomienie kursantów z zagadnieniami prawna, z zakresu bezpieczeństwa pracy na wysokości, ze zwróceniem szczególnej uwagi na organizację, podział zadań, ocenę ryzyka oraz wymagania i uwarunkowania sprzętowe.

Dominującą część programu szkolenia wypełniają zajęcia praktyczne mające na celu nauczenie, przećwiczenie i utrwalenie zdolności wykorzystywania lub budowania istniejących systemów ochrony przed upadkiem.

Na terenie ośrodka do dyspozycji kursantów posiadamy duże zaplecze sprzętowe. Pozwala to na przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem dowolnego rodzaju zabezpieczeń przed upadkiem.

Miejsce szkolenia:

Zajęcia przeprowadzamy na terenie przygotowanego Centrum Szkoleniowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Elektronowej 5.

Jest to preferowane przez nas forma. Na terenie naszego ośrodka w sterylnych warunkach, odizolowania od obowiązków służbowych, na przygotowanych pod wymagania szkoleniowe zabudowaniach i konstrukcjach jesteśmy w stanie przećwiczyć niemal każdy scenariusz z zakresu prac na wysokościach.

Na życzenie klienta jesteśmy w stanie także przeprowadzić szkolenie, na terenie siedziby zamawiającego, terenie zakładu pracy, budowy, czy w innym wyznaczonym przez klienta miejscu. Jednak z uwagi na specyficzny charakter szkoleń wysokościowych, role zajęć praktycznych, wyznaczone potencjalne miejsce musi spełniać warunki szkoleniowe. Musi zostać zweryfikowane i zatwierdzone, ewentualnie dodatkowo dozbrojone w przenośne instalacje.
Termin szkolenia:

Ustalany indywidualnie dla każdego klienta, zachęcamy również do zapoznania się z Kalendarzem Szkoleń, gdyż istnieje możliwość dołączenia do zakontraktowanych szkoleń.

Szkolenie wysokościowe cena:
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Zakres cenowy uzależniony jest od ilości osób, czasu trwania kursu pracy na wysokości, zakresu kursu oraz miejsca, gdzie ma się odbyć.

Dla stałych klientów oraz zorganizowanych grup posiadamy atrakcyjne systemy rabatowe

W celu przedstawienia indywidualnej wyceny zapraszamy do kontaktu

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat
 • dobra sprawność fizyczna
 • brak przeciwwskazań medycznych do pracy na wysokości

Zapewniamy:

 • doskonałe zaplecze dydaktyczne i sprzętowe, które jest podstawą przeprowadzenia dobrego szkolenia
 • profesjonalne doradztwo technicznie
 • certyfikat ukończenia kursu
 • fakturę VAT