Zapytaj o ofertę:
Wyślij e-mail:

IRATA - Kurs i szkolenie

Szkolenie IRATA, co to jest

IRATA International – International Industrial Rope Access Trade Association (w tłumaczeniu Międzynarodowe Branżowe Stowarzyszenie Przemysłowych Techników Dostępu Linowego), to brytyjska organizacja założona pod koniec lat 80. Inicjatywą do stworzenia systemów kursów IRATA była koniczność standaryzacji technik linowych wśród firm kooperujących ze sobą przy projektach na morskich platformach. Przez cały czas działania organizacja IRATA promowała używanie w dostępie linowym systemu dwulinowego, ujednolicanie technik wspinania i organizacji pracy oraz analizę i badania incydentów i wypadków na podstawie których tworzyła procedury bezpieczeństwa. Procedury który stworzyła, IRATA udostępnia na stronie 
INTERNATIONAL CODE OF PRACTIC ( ICOP ) Obecnie ponad 130 000 techników legitymuje się certyfikatem, otrzymanym w wyniku szkoleń IRATA, co czyni ten system rozpoznawalnym na całym świecie.

Kurs IRATA w SWAT

Kurs na certyfikację IRATA na poszczególny w naszym ośrodku to 5-dniowe szkolenie (min 32h), zakończone egzaminem, przeprowadzanym przez niezależnego egzaminatora. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, otrzymuje się potwierdzający kompetencje certyfikat w języku angielskim, ważny przez 3 lata, pod warunkiem ciągłości wykonywania prac w dostępie linowym.

Szkolenie IRATA mogą być przeprowadzane jedynie przez ośrodki które przeszły audyt na zgodność ze standardami organizacji i uzyskały jej certyfikacje.

IRATA to trójstopniowy system certyfikacji:

IRATA L1

Technik stażysta – osoba na tym poziomie jest zdolna do wykonywania prac przy użyciu technik dostępu linowego w podstawowym zakresie pod nadzorem osoby z kwalifikacjami poziomu 3.

Aby przystąpić do tego poziomu należy:

 • Mieć ukończone min 18 lat
 • Posiadać kwalifikacje zdrowotne do wykonywania prac na wysokości pow. 3m
 • Posiadać rozsądny poziom sprawności fizycznej

IRATA L2

Technik dostępu linowego – Specjalista – osoba na tym poziomie posiada wiedzę oraz umiejętności, pozwalające na wykonywanie prac przy użyciu technik dostępu linowego w pełnym zakresie. IRATA L2 bierze udział w akcjach ratowniczych pod nadzorem technika na Poziomie 3.

Aby przystąpić do tego poziomu należy:

 • Mieć ukończone min 19 lat
 • Posiadać certyfikat IRATA L1 min 1 rok i w tym czasie przepracować w pracach linowych min 1000 rob/h dokumentując to wpisami w logbook-u
 • Posiadać kwalifikacje medyczne
 • Posiadać rozsądny poziom sprawności fizycznej oraz co najważniejsze, zdroworozsądkowe myślenie

IRATA L3

Technik dostępu linowego – Nadzorujący – osoba na tym poziomie jest odpowiedzialna za przygotowanie planu pracy, oceny ryzyka i akcji ratunkowej, bierze pełną odpowiedzialność za wykonanie pracy oraz podlegające mu osoby. Posiada wiedzę praktyczną i teoretyczną ze wszystkich trzech poziomów.

Aby przystąpić do tego poziomu należy:

 • Mieć ukończone min 20 lat
 • Posiadać certyfikat IRATA L2 min 1 rok i w tym czasie przepracować w pracach linowych min 1000 rob/h dokumentując to wpisami w logbook-u
 • Posiadać kwalifikacje medyczne
 • Posiadać rozsądny poziom sprawności fizycznej oraz co najważniejsze, zdroworozsądkowe myślenie
 • Posiadać aktualny certyfikat pierwszej pomocy.

Certyfikat IRATA

zachowuje swoją ważność przez 3 lata od momentu zdania egzaminu.
W przypadku absencji w pracach linowych dłuższej niż 6 m-cy należy przystępić do szkolenia odświeżającego.
Więcej szczegółów dotyczących systemu certyfikacji i poszczególnych przypadków uzyskać możecie Państwo podczas kontaktu z nami lub bezpośrednio pod linkiem
TRAINING ASSESSTMENT & CERTYFICATION SHEME ( TACS )

W cenie szkolenia:

 • Wszystkie opłaty niezbędne do przeprowadzenia certyfikacji
 • Materiały dydaktyczne
 • Obiad na każdy dzień szkolenia

Jeśli masz pytania:

 • jak nabyć uprawnienia w certyfikacji IRATA,
 • jak zapisać się do nas na szkolenie IRATA,
 • odnośnie wytycznych i standardów organizacji,

zapraszamy do kontaktu.

Kurs IRATA w SWAT

Kurs na certyfikację IRATA na poszczególny w naszym ośrodku to 5-dniowe szkolenie (min 32h), zakończone egzaminem, przeprowadzanym przez niezależnego egzaminatora. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, otrzymuje się potwierdzający kompetencje certyfikat w języku angielskim, ważny przez 3 lata, pod warunkiem ciągłości wykonywania prac w dostępie linowym.

Szkolenie IRATA mogą być przeprowadzane jedynie przez ośrodki które przeszły audyt na zgodność ze standardami organizacji i uzyskały jej certyfikacje.