Zapytaj o ofertę:
Wyślij e-mail:

Kurs alpinistyczny - Dostęp linowy

Dostęp linowy (z ang. Rope Access), w Polsce nazywany również pracami alpinistycznymi czy alpinizmem przemysłowym. Jest to rodzaj dostępu do stanowiska pracy, pracy na wysokości.

Dostęp linowy to praca w podwieszeniu, która jest szczególną formą pracy w podparciu. Cechuje się podwieszeniem poprzez dwa niezależne systemy linowe, jeden pełniący rolę dostępową, drugi formę zabezpieczenia w przypadku awarii związanej z pierwszym.

Szkolenie alpinistyczne, czyli przeszkolenie z zakresu dostępu linowego pozwala, poprzez odpowiednie kotwienia lin i wykorzystanie technik, na dotarcie w sposób precyzyjny i bezpieczny do najbardziej niedostępnych stanowisk i wykonanie tam powierzonych prac.

Dostęp linowy znajduje zastosowywanie prawie w każdej gałęzi przemysłu i niejednokrotnie stanowi jedyną możliwą formę wykonania prac interwencyjnych.
Wraz z rozwojem dostępu DL wyodrębniały się krajowe organizacje, stowarzyszenia linowe, m.in.:

  • OTDL – organizacja Polska,
  • IRATA – organizacja brytyjska,
  • FISAT – Niemcy,
  • SOFT – Norwegia,
  • ANETWA – Hiszpania,
  • SPRAT – USA.

Organizacje te zbudowały bardzo zbliżone modele w zakresie szkoleń alpinistycznych, natomiast podejście do tematyki formalno-prawnej najczęściej opiera się o przepisy krajowe stąd, niekiedy zasadnicze różnice w podejściu do podstawowych zagadnień.

Działalność tych organizacji wyniosła szkolenia alpinistyczne na bardzo wysoki poziom.

Należy pamiętać jednak o tym, iż dostęp linowy to praca na wysokości, praca szczególnie niebezpieczna i mogą ją wykonywać jedynie osoby, cechujące się szczególnymi warunkami psychofizycznymi i posiadające odpowiednie uprawnienia uzyskanie dzięki ukończeniu specjalistycznych szkoleń alpinistycznych.

Taki rodzaj szkoleń znajdziecie Państwo w ofercie naszej firmy.

Dysponujemy jedynym tego typu ośrodkiem szkoleniowym w centralnej Polsce,

posiadamy profesjonalny, doświadczony personel i wysoko wykwalifikowaną kadrę szkoleniową,

cechuje nas profesjonalne podejście do klienta.