Instruktarze stanowiskowe z dostępu linowego

Przeprowadzamy szkolenia z dostępu linowego w formie jednodniowych instruktarzy stanowiskowych, zarówno wstępnych jak i okresowych.

 

Instruktarze te kierowane są:

  • do osób, które posiadają uprawnienia systemowe a nie przeprowadzały żadnych prac linowych w okresie ostatnich 6- mcy – szkolenie odświeżające
  • do osób, w przypadku których charakter pracy wymusza stosowanie prac w podwieszeniu w systemie dwulinowym, ale w bardzo wąskim zakresie manewrów.

Zakres tego typu instruktarzu jest ściśle dostosowywany do zapotrzebowania klienta.

 

W celu dostosowania oferty prosimy o kontakt.