Zapytaj o ofertę:
Wyślij e-mail:

INSTRUKTARZE STANOWISKOWE Z DOSTĘPU LINOWEGO

Przeprowadzamy szkolenia z dostępu linowego w formie jednodniowych instruktarzy stanowiskowych, zarówno wstępnych jak i okresowych. Instruktarze te kierowane są:
  • do osób, które posiadają uprawnienia systemowe a nie przeprowadzały żadnych prac linowych w okresie ostatnich 6- mcy – szkolenie odświeżające
  • do osób, w przypadku których charakter pracy wymusza stosowanie prac w podwieszeniu w systemie dwulinowym, ale w bardzo wąskim zakresie manewrów.
Zakres tego typu instruktarzu jest ściśle dostosowywany do zapotrzebowania klienta. W celu dostosowania oferty prosimy o kontakt.