...

GWO Working At Heights - GWO WAH

Kurs GWO WAH, GWO Working At Heights jest przeznaczony dla osób, które pracują lub chcą pracować w branży turbin wiatrowych. Kurs ten jest częścią naszego pełnego 5-dniowego pakietu podstawowych szkoleń GWO Basic Safety Training w zakresie bezpieczeństwa prac w sektorze WIND- jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kursie GWO BST (zajrzyj tu)

GWO WAH to dwudniowe szkolenie którego celem jest przygotowanie uczestników, poprzez szkolenie teoretyczne i praktyczne, do korzystania z podstawowych środków ochrony indywidualnej, wykonywania bezpiecznych prac na wysokości oraz bezpiecznego i kompleksowego podstawowego ratownictwa z wysokości w środowisku turbin wiatrowych.

Tematy poruszane na tym kursie obejmują:

W szkoleniu GWO WAH ważne jest praktyczne wykorzystywanie nabytych umiejętności. Podczas szkolenia kładzie się duży nacisk na praktykę, bezpieczne i sprawne realizowane scenariuszy szkoleniowych które stawiane są kursantom w specjalnie przygotowanej zabudowie symulującej realne warunki prac

Kurs jest prowadzony przez wyszkolonych i doświadczonych instruktorów z wieloletnim stażem praktycznym, w zakresie prac na wysokości, certyfikowanych przez Global Wind Organisation.

Certyfikacja GWO ustala datę ważności modułu WAH na okres 2 lat. Przed upływem tego czasu, aby odnowić szkolenie kursanci muszą zgłosić się do certyfikowanego ośrodka tj. SWAT w celu odbycia szkolenia przypominającego GWO WAH R.

Jest to szkolenie przypominające, zawierające wszystkie najważniejsze zagadnienia modułu GWO WAH. Czas realizacji szkolenia odnawiającego to jeden dzień.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.