Zapytaj o ofertę:
Wyślij e-mail:

OTDL - System szkoleń wysokościowych

Szkolenie OTDL dotyczy prac wysokościowych z wykorzystaniem technik dostępu linowego, popularnie zwanych alpinistycznymi.

Od momentu powstania w 2009 r., Organizacja Techników Dostępu Linowego za cel stawia propagowanie bezpieczeństwa w pracach wysokościowych oraz wysoki standard szkoleniowy. Propagowany przez OTDL system technik linowych jest analogiczny do obowiązujących praktyk w całej Europie oraz większości pozostałych krajów świata, ale jednocześnie kładzie nacisk na obowiązujące w Polsce akty prawne.

Szkolenie adresowane jest dla osób, chcących wykonywać prace na terenie Polski.

System szkoleń OTDL w schemacie certyfikacji wyróżnia trzy poziomy:

 • Poziom 1
  Technik Dostępu Linowego –poziom kierowany do osób, rozpoczynających swoją przygodę z dostępem linowym. Osoba na tym poziomie jest zdolna do wykonywania prac przy użyciu technik dostępu linowego w podstawowym zakresie, pod nadzorem osoby z kwalifikacjami poziomu 3.
 • Poziom 2
  Specjalista Dostępu Linowego – osoba na tym poziomie posiada wiedzę oraz umiejętności w pełnym zakresie do wykonywania prac przy użyciu technik dostępu linowego. Bierze udział w akcjach ratowniczych pod nadzorem Technika na Poziomie 3
  Aby przystąpić do szkolenia na poziom 2, kandydat musi mieć min. 12-miesięczne doświadczenie oraz udokumentowane w dzienniku pracy min. 1000 godzin pracy jako technik z kwalifikacjami OTDL na poziomie 1.
 • Poziom 3
  Technik dostępu linowego – Nadzorujący – osoba na tym poziomie jest odpowiedzialna za przygotowanie planu pracy, oceny ryzyka i akcji ratunkowej. Bierze pełną odpowiedzialność za wykonanie pracy oraz podlegające mu osoby. Posiada wiedzę praktyczną i teoretyczną ze wszystkich trzech poziomów.

Aby przystąpić do szkolenia OTDL na poziom 3, kandydat musi mieć min. 12-miesięczne doświadczenie oraz udokumentowane w swoim dzienniku pracy min. 1000 godzin pracy jako technik z kwalifikacjami OTDL na poziomie 2, a także posiadać aktualny certyfikat pierwszej pomocy.

Szkolenie na każdym z poziomów to 5-dniowy kurs (min. 40 h), zakończony egzaminem, przeprowadzanym przez niezależnego egzaminatora.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku na egzaminie, uczestnik otrzymuje certyfikat, potwierdzający kompetencje z danego poziomu w języku polskim i angielskim, kartę identyfikacyjną oraz dziennik prac.

Dokumenty uzyskane w wyniku szkolenia OTDL, zachowują swoją ważność przez trzy lata, pod warunkiem ciągłości wykonywania prac w podwieszeniu.

Zachęcamy do kontaktu z nami, jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie szkoleń OTDL.