Zapytaj o ofertę:
Wyślij e-mail:

Przeglądy SOI - Przegląd szelek bezpieczeństwa

SOI, Środki ochrony indywidualnej to wszelkie noszone lub trzymane przez użytkownika urządzenia, sprzęty wykorzystywane w celu indywidualnej ochrony przed jednym bądź wieloma zagrożeniami.

Wytyczne użytkowania SOI podyktowane jest zapisami dyrektywy 89/686/EWG zaimplementowanej do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173).

W przypadku SOI kategorii III, do której należą środki chroniące przed upadkiem z wysokości, na użytkownika nałożony został obowiązek przechowywania dokumentacji urządzeń oraz ich kontroli okresowej. Na temat kontroli okresowej, przeglądów sprzętu do prac na wysokości mówi również norma EN 365.

Norma ta traktuje o przechowywaniu, znakowaniu i kontroli okresowej i odwołuje się do niej  każda norma na zgodność, z którą dany SOI do prac na wysokości został wyprodukowany.

Kontrola okresowa, to przegląd SOI wykonany przez kompetentną osobę, tzn. osobę przeszkoloną w zakresie kontroli danej grupy urządzeń.

Częstotliwość przeglądów SOI uzależniona jest od agresywności środowiska pracy, sposobu użytkowania sprzętu i ostatecznie od opinii kompetentnej osoby ale czas  pomiędzy kontrolami nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Kontrola okresowa jest ważnym elementem systemu, uzyskujemy w ten sposób bowiem potwierdzenie i ocenę od niezależnej, trzeciej osoby czy nasz sprzęt nadaje się do prac, czy nie jest nadmiernie zużyty, czy nie występują na nim wady mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo lub czy nie jest przeterminowany (jego czas życia się skończył).

Możemy wykonać dla Państwa profesjonalne oraz spełniające wszelkie konieczne wymagania prawne przeglądy SOI. Zachęcamy do sprawdzania naszej oferty oraz kontaktowania się z nami.

Brak potwierdzonej kontroli okresowej może mieć bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo, a w razie wypadku wpływ na ocenę odnośnie przyczyn zdarzenia.