Zapytaj o ofertę:
Wyślij e-mail:

Szkolenia GWO - Global Wind Organisation

Szkolenia GWO to kursy, które przygotowują uczestników do prac w sektorze energetyki wiatrowej. Na obecną chwilę standard GWO to dwanaście modułów które przygotowują uczestnika do uniknięcia oraz zmniejszania ryzyka związanego z zagrożeniami bezpieczeństwa w branży turbin wiatrowych Najnowsze wersje wszystkich standardów szkoleniowych GWO są wyszczególnione poniżej:
W naszej placówce szkoleniowej oferujemy m. in. Szkolenie GWO Basic Safety Training GWO BST to baza dla wszystkich osób wykonujących lub chcących wykonywać prace przy turbinach wiatrowych Powyższy kurs GWO BST może odbyć się w dwóch wariantach, do wyboru: GWO offshore – 5 modułowe szkolenie dla osób wykonujących pracę na turbinach znajdujących się na morzu, zawierające moduły:
GWO onshore – 4 modułowe szkolenie dla osób wykonujących pracę na turbinach znajdujących się na lądzie:
Transport ręczny ciężarów (Manual Handling) ­- Celem tego modułu jest zapoznanie się z rodzajami ryzyka w miejscu pracy, konsekwencjami nieprawidłowo wykonywanych prac transportowych oraz sposobami zapobiegania sytuacjom ryzykownym. Na szkoleniu porusza się zagadnienia związane z prawidłowym podnoszeniem i przenoszeniem przedmiotów o różnej masie i gabarytach oraz ewakuacji osób poszkodowanych ze stref zagrożenia w środowisku turbiny wiatrowej. Odbycie szkolenia GWO Manual Handling zapewnia, że:
Świadomość przeciwpożarowa (Fire Awareness) – zadaniem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności poprzez szkolenie teoretyczne i praktyczne. Uczestnicy powinni umieć zapobiegać pożarom, podejmować odpowiednie decyzje podczas oceny pożaru, zarządzać ewakuacją personelu i zapewnić, że wszyscy są bezpieczni w przypadku niemożliwego do opanowania pożaru oraz powinni potrafić skutecznie ugasić początkowy pożar przy użyciu podstawowego ręcznego sprzętu gaśniczego. Odbycie szkolenia GWO FA zapewnia, że:
Praca na wysokości (Working at Heights) – Celem tego modułu jest przygotowanie uczestników, poprzez szkolenie teoretyczne i praktyczne, do korzystania z podstawowych środków ochrony indywidualnej oraz wykonywania bezpiecznych prac na wysokości oraz bezpiecznego i kompleksowego podstawowego ratownictwa z wysokości w odległym środowisku turbin wiatrowych. Odbycie szkolenia GWO WAH zapewnia, że:
Przetrwanie na morzu (See Survival) – Celem tego kursu BST jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności umożliwiających bezpieczne działanie oraz podjęcie właściwych działań zapobiegawczych we wszystkich aspektach operacji morskich, od brzegu do statku instalacyjnego lub WTG i odwrotnie, zarówno podczas normalnej eksploatacji, jak i w sytuacji awaryjnej w środowisku morskiej energetyki wiatrowej, poprzez teoretyczne i praktyczne szkolenie. Niniejszy moduł przetrwania na morzu, GWO SS, zapewnia, że:
Każdy moduł zaczyna się od zajęć teoretycznych, które później przechodzą w zastosowanie praktyczne. Szkolenie w standardzie GWO ma ważność 24 miesiące i po tym okresie należy go odnowić pakietem GWO BSTR. Takie szkolenie również oferowane jest przez nas ośrodek Szkolenie GWO BSTR to odświeżenie wiadomości wchłoniętych ze szkolenia BST Czas trwania szkolenia GWO BSTR to 4 -5 dniowy trening. Można go odbyć również w wersji offshore jak i onshore Cena szkolenia GWO uzależniona jest od wybranego przez uczestnika zakresu. Aby uzyskać odpowiedz ile wynosi cena szkolenia GWO zapraszamy do kontaku w celu ustalenia zakresu i przygotowania oferty Terminy szkoleń GWO w naszym ośrodku są ogłoszone w zakładce wydarzenia. Szkolenia prowadzimy w systemie ciągłym również dla grup zamkniętych.