Zapytaj o ofertę:
Wyślij e-mail:

GWO Working at Heights

Szkolenie GWO (Global Wind Organisation) przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących w branży wiatrowej. Podczas szkolenia zostaną omówione wszystkie zagrożenia związane z pracą na wysokości oraz zostaną nabyte wszystkie niezbędne umiejętności, tak aby można było wykonać pracę w bezpieczny sposób. Podczas kursu GWO omówione zostaną aspekty teoretyczne i praktyczne. Na przykład, kursant dowie się, jak zabezpieczyć siebie i swoich współpracowników w sytuacji zagrożenia na turbinach wiatrowych. Working at Heights dotyczy zasad korzystania ze sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz ewakuacji z turbiny wiatrowej.
Dzięki szkoleniu GWO Working at Heights kursant wie, jak się zachować w sytuacji zagrożenia, a my pracujemy nad bezpieczniejszym środowiskiem dla całego przemysłu wiatrowego. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej kursant dowie się wszystkiego, co jest istotne podczas pracy na wysokości, a podczas części praktycznej zademonstrowane zostaną techniki ratownicze. Ćwiczenia praktyczne prowadzone są przy użyciu podstawowych Środków Ochrony Indywidualnej (uprzęże, lonże, kaski, itp.) Dodatkowo wszystkie moduły, które są robione w ramach szkolenia podstawowego BHP mogą być również robione oddzielnie: GWO First Aid, GWO Sea Survival, GWO Fire Awareness i GWO Manual Handling.

Zawartość szkolenia: